World BasicNow

พื้นฐานของทุกสิ่งคือ ส่ิงสำคัญบนโลกใบนี้
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

สำหรับใครที่มีความต้องการหอพักใกล้ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ควรมีหลักการเลือกพิจารณาจากตัวเลือกที่มีมากมายควรดูให้ดีที่สุด รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหอพักในวันแรกเป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรรู้มีดังนี้

เมื่อตัดสินใจเลือกหอพักที่อยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ได้แล้วสิ่งแรกที่ต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบคือการอ่านเอกสารสัญญาเช่าให้ถูกต้องทุกข้อความ เช่น ชื่อ นามสกุล วันที่ จำนวนเงิน ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นหลักฐานที่เป็นผลประโยชน์ต่อตนเอง สำหรับใครที่หออยู่เพียงลำพังจำเป็นต้องระบุเบอร์โทรให้ชัดเจนเพื่อเก็บไว้สำรองกรณีฉุกเฉิน

ตรวจเช็คความพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบหอ สิ่งที่จำเป็นตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เช่น ลูกกุญแจหรือลูกบิดอยู่ในสภาพปกติแน่นหนา , อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องพร้อมใช้งาน รวมถึงสำรวจห้องน้ำในระบบระบายน้ำหรือของเสียเป็นอย่างไรต้องไม่ท่วมขัง ที่สำคัญการเช็กมิเตอร์ตัวเลขทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา เพื่อความถูกต้องของทั้งสองฝ่าย

สิ่งที่ควรทำเมื่อย้ายเข้ามาอยู่หอที่ใกล้กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ในวันแรก ไม่ควรใช้กุญแจของหอพักที่จัดเตรียมไว้ให้ จำเป็นอย่างยิ่งให้เปลี่ยนไม่ควรเห็นแก่ของฟรี ควรเลือกซื้อยี่ห้อที่มีคุณภาพ แข็งแรง หากหอพักเป็นลูกบิดควรมีตัวล็อกครอบลูกบิดเพื่อความปลอดภัยอีกระดับ

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี บอก ทางหนีไฟ เบอร์โทรฉุกเฉิน นั้นสำคัญ

สำรวจเส้นทางหนีไฟของหอพักใกล้กับสิ่งที่ควรทำเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ ห้องพักคลอง6 ที่ใกล้กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี รวมถึงตำแหน่งถังดับเพลิง  สายยางดับเพลิง ปุ่มกดเตือนภัย เป็นสิ่งสำคัญในการอยู่อาศัย เพราะเหตุการณ์ฉุกเฉินมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากใครสามารถเตรียมพร้อมรู้ทางออกหลายช่องทางของหอพักจะเป็นผลดีต่อตนเอง

ควรมีสมุดจดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของหอพักและในส่วนต่าง ๆ เช่น เบอร์เจ้าหน้าที่รปภ. เบอร์ผู้ดูแลหอพัก เบอร์สถานีตำรวจ , เบอร์โรงพยาบาล หรือสถานีดับเพลิง เป็นข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ รวมถึงการจัดเตรียมไฟฉายพร้อมใช้งานหากไฟฟ้าดับหรือขัดข้องต้องหยิบจับใช้งานได้สะดวก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่คาดไม่ถึง

ตรวจเช็คสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ภายในหอ ควรเลือกเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นเพราะหอพักบางแห่งมีให้พร้อมใช้ จึงสะดวกในการเข้าอยู่ มีเพียงเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวเท่านั้น เพื่อสะดวกต่อการเข้าอยู่อาศัย  สำหรับหอพักบางแห่งอาจมีข้อกำหนดในการต่อเติมหรือจำกัดการใช้งาน หากเลือกหอที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ จะช่วยให้การเข้าอยู่อาศัยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวควรเน้นให้ความรู้สึกเหมือนได้อยู่อาศัยเหมือนบ้านของตนเอง

ความเชื่อ หอพัก คลอง6 ถ้าทำแล้วสบายใจ ก็ทำไป ไม่เสียหาย

การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเข้าพัก ซึ่งเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความสบายใจของผู้อยู่อาศัย เพราะหอพักส่วนมากจะมีศาลพระภูมิหรือพระประจำอาคารที่พัก การเข้าไปกราบไหว้ฝากเนื้อฝากตัวก่อนเข้าพักจะช่วยให้รู้สึกอุ่นใจอย่างมาก

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าอยู่หอพักใกล้ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ต้องดูรายละเอียดในส่วนสำคัญต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง สิ่งที่ควรคำนึงในการเลือกหอพักต้องเน้นความปลอดภัยและรู้สึกอบอุ่นให้เหมือนอยู่ที่บ้านของตนเอง จึงจะสร้างความสุขในการพักผ่อนได้ตรงตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง